05 de novembre 2018

Rovellons, apagallums, llenegues, vinosos i un bon esmorzar

Comença la temporada per la nostra zona.