19 d’octubre 2006

EVOLUCIÓL'apagallums, un bolet força desconegut.
A andalusia es coneix com a Gallipierno.